Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tümü Genel Bilgiler

KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Çerçevesinde doğrudan Rektörlüğe bağlı akademik birim olarak 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki yasanın 26. maddesi hükümlerine göre kurulmuş, 1992-1993 akademik yılında faaliyetlerine başlamış ve halen 12 anabilim dalında eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde tezli,  tezsiz, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerine yönelik   programların yapılmasını sağlar. KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,  ülkemizin ve insanlığın ortak kültür, sanat ve bilim, miras ve geleceğine katkı yapabilecek, teoriyi pratiğe uygulamayı bilen, bilgisini kendisinin, toplumun ve insanlığın faydasına kullanabilecek donanım ve özgüvene sahip bireyleri ortaya çıkarmayı ve gelecek vaat eden akademisyenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.   MİSYONUMUZ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyonu, lisansüstü eğitimin niteliğini arttırarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bu anlayışı sürdürmek amacıyla, öğrencilerini evrensel düzeyde ihtiyaç duyacakları bilgi ve yetenekle donatan, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen üstün nitelikli profesyoneller, araştırmacılar, uzmanlar ve bilim adamları yetiştiren, üretilen projeleri toplumun hizmetine sunan ve gerek üniversite-toplum, gerekse de üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanmasında görev alan bir kurum olmayı seçmiştir.Enstitümüz misyonunu gerçekleştirmek için, mükemmelliğe, işbirliğine, uyuma, etkinliğe ve yeniliğe değer verir.  VİZYONUMUZ Ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip düzeyde programları tercih edilen, ekonomi, eğitim, bilim, sanat gibi alanlarda en üst düzeyde bilim ve teknoloji dünyası ile bağları gelişmiş, güvenilir bir eğitim ve araştırma kurumu olabilmek.

...
Tümü HABERLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı