SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 
Genel Bilgiler

            KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Çerçevesinde doğrudan Rektörlüğe bağlı akademik birim olarak 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki yasanın 26. maddesi hükümlerine göre kurulmuş, 1992-1993 akademik yılında faaliyetlerine başlamış ve halen 12 anabilim dalında eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. 

           Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde tezli,  tezsiz, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama etkinliklerine yönelik   programların yapılmasını sağlar.

             Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü binasının birinci katında yer almaktadır. Burada idari bölüm ve öğrenci işleri bulunmaktadır. İdari bölüm, Müdür, Müdür yardımcıları, Enstitü Sekreteri ve idari personelden oluşmaktadır. Eğitim ve Öğretim, ilgili Ana Bilim dallarının bulunduğu fakültelerdeki Öğretim Üyeleri tarafından ilgili fakültelerin dersliklerinde yapılmaktadır.

Müdür:   Doç.Dr. Abdullah SOYSAL

Müdür Yard : Doç.Dr.Emin TOROĞLU

Müdür Yard : 

Enstitü Sekreteri: Nuran ERAYMAN

 

 ENSTİTÜYE BAĞLI ANA BİLİM DALLARI

 1. İşletme Ana Bilim Dalı
 2. İktisat Ana Bilim Dalı
 3. Coğrafya Ana Bilim Dalı
 4. Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 5. Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
 6. Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
 7. Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 8. Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
 9. Tarih Ana Bilim Dalı
 10. Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
 11. İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
 12. Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı
devamı...