KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

31 Ekim 2018 Tarihinde Enstitümüz Birim Kalite Komisyonu Toplantısı Yapılmıştır.-01.11.2018

Enstitümüz Kalite Komisyonunun 31.10.2018 tarihli ve 2018/2 sayılı oturumunda alınan kararlar aşağıdadır.

1- Tez çalışmalarının Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında yürütülmesiyle ilgili gerekli alt yapıların hazırlanması,

2- Enstitümüze yeni kayıt yaptıran öğrencilere oryantasyon hizmeti sunulması,

3- Tez savunmalarının Web sayfamızda duyurulması,

4- Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından öğrencilere Kalite Değerlendirme Toplantısı yapılması

5- Mezun öğrencilerimiz için "Mezun Takip Sistemi" kurulması,

6- Öğrenci temsilcisinin Enstitü Kuruluna ve Kalite Komisyonu Toplantılarına çağrılması ve

7- Model öğrencilerin, diğer öğrencilerle deneyimlerini paylaşabileceği bir platform oluşturulmasına karar verilmiştir.