KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yükseköğretim Kalite Kurulu, Üniversitemizde Yaptıkları Dış Değerlendirme Süreci Kapsamında 03.12.2018 Tarihinde Enstitümüzü Ziyaret etti.-05.12.2018


Üniversitemiz, YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı üyeleri, üniversitemize ilk ziyaretlerini 11-12 Kasım 2018 tarihleri arasında, ikinci ziyaretlerini ise 2-5 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir.

Dış değerlendirme süreci kapsamında üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve değer yaratma, kalite güvence sistemi, yönetim sistemi ve kurumsal karar alma süreci, gelişmeye açık yönleri ve benzeri alanlardaki yetkinlikleri değerlendirilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Musal başkanlığında; Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cansu Alpaslan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Orçun Mert, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gültekin Çakmakçı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Çorum Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanık ve Çağ Üniversitesinden Öğrenci Değerlendirici Mustafa Filiz’den oluşan YÖKAK Dış Değerlendirme Takımı, 03.12.2018 Tarihinde Enstitümüze alan ziyaretinde bulunmuşlardır.

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, değerlendirme süreci kapsamında Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Abdullah SOYSAL, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Emin TOROĞLU ile Dr. Öğr. Üyesi Alimcan BUĞDA ve Enstitü Sekreteri Nuran ERAYMAN ile görüşmeler yaptı. Yapılan görüşmelerde Enstitümüzün genel durumuna ilişkin sorular sorularak konuya ilişkin olarak yönetim görüşleri alınırken, personel ve öğrenci görüşleri yapılan anketler üzerinden değerlendirilmiştir.