Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Tezli, Tezsiz I.Öğretim,Tezli II.öğretim, Tezsiz II.Öğretim,Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

KAYIT YENİLEME TARİHLERİNDE  YAPACAK İŞLEMLERİ

            2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Lisansüstü öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemlerini Internet üzerinden yapacaklardır. Öğrenci katkı payı tutarını yatırmadan ders seçimine sistem izin vermemektedir.

 

 

ENSTİTÜMÜZ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ KATKI PAYLARININ ÖDEMESİ

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

 

01 Şubat 2016 Başlama

 

05 Şubat 2016 Mesai Bitişi

 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

 

08.02.2016 - 27.05.2016

 

DERS KAYDI DÜZELTME HAFTASI

(DERS EKLEME-BIRAKMA HAFTASI)

 

 

08.02.2016 - 19.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ø Harç ödemeleri EFT veya Havale işlemine kapalıdır.

EFT veya Havale(IBAN numarasına)yapılan harç ödemeleri Enstitümüz Öğrenci Bilgi Sisteminde gözükmeyeceğinden öğrencilerimiz işlem yapamayacaktır. Vakıfbank ATM’lerinden yapılmayan harç işlemleri geçersiz olacağından harç işlemlerini mutlaka Vakıfbank ATM lerinden yapmalıdırlar.

 

·       T.C. Vakıflar Bankası ATM’lerinden;

 

Ø ÖDEME İŞLEMLERİ

Ø ÜNİVERSİTE ÖDEMELERİ

Ø EĞİTİM ÖDEMELERİ

Ø SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Ø ÖĞRENCİ NUMARANIZI GİRİNİZ

Ø KARŞINIZA GELEN HARÇ TUTARINI YATIRINIZ

ÖNEMLİ NOT :  DERS KAYITLARI  ÖĞRENCİ OTOMASYONU DERS KAYDI EKRANINDAN MÜFREDAT DERSLERİ KISMINDAN YAPILACAKTIR.

  

Ø Harç Yatırma Tarihlerinde 01 Şubat 2016 - 05 Şubat 2016  Cuma Günü  Mesai bitimi” tarihleri arasında harç yatırma ve Kayıt Yenileme işlemi yapılacak Kayıt Yenileme süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

NOT : Dersler Müfredat dersler kısmındaki butona basıldıktan sonra açılan derslerden seçim yapılarak ders kaydı oluşturulacaktır. 2015-2016 Bahar dönemi açılan dersleri Müfredat Kısmında mevcuttur.

 

Ø  Harcınızı yatırmadan ders kaydı yaptırmanız mümkün değildir. (Danışmanınız Onay veremeyecektir)          

                                                 

ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

  

1 –Öğrenci Bilgi sistemine, (http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden girip,

 Kullanıcı Adı   = Öğrenci Numarası

(Öğrenci numaranızı buradan sorgulayabilirsiniz.)  (http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx)

Geçici Şifreleri  =  Yeni Kayıtlı öğrenciler T.C. Kimlik Numaralarının İlk Beş Rakamı    

ile girip ders kayıtları menüsünden derslerinizi seçip, ekleme işlemini yaptıktan sonra danışmanınıza onaylatmanız gerekmektedir. Danışmanınız ders kayıt formunuzu onaylayana kadar sisteme tekrar girip seçtiğiniz derslerde değişiklik yapabilirsiniz.

 2 – Süresi içerisinde danışman tarafından onaylanmayan ders seçimleri geçersiz sayılacaktır ve öğrenci hakkında kayıt yenilemedi işlemi uygulanacaktır.

 

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI TARİHLERİ

 

KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı harç miktarları, kayıt yenileme ve ders kaydı tarihleri aşağıya çıkarılmıştır.

2015-2016 Bahar Dönemi Harç Ödemeleri 01.02.2016 – 05.02.2016 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte herhangi bir Vakıflar Bankası ATM’lerinden aşağıda belirtilen harç miktarlarını yatıracaklardır.

(Öğrencilerin Ödeyeceği Miktar Banka Kayıtlarına Aktarılmıştır)

 

 

I. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

-        I.Öğretim yüksek lisans ve doktora öğrencileri Resmi Gazete yayınlanan 27/08/2012 tarih ve 21512 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile öğrenim süreleri içerisinde harç ödemeyecektir.

-        Aşağıda belirtilen Mezun olma süresinde mezun olamayan öğrenciler ise harç ödeyeceklerdir. Ödenecek harç miktarı: 129.00 TL dir.

                              Yüksek Lisans Mezun Olma Süresi  :  4 Dönem

                              Doktora Mezun Olma Süresi             : 8 Dönem

-        Öğrenciler Aşağıda belirtilen tarihlerde Ders Kaydı yaptıracaklardır.

 

II. ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS HARÇ MİKTARLARI

İşletme Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.320.00 TL

İktisat Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.385.00 TL

Kamu Yönetimi Anabilim (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.100.00 TL

Tarih Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

         1.675.00 TL

İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.250.00 TL

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bünyesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi. (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

         1.330.00 TL

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.100.00 TL

Uzaktan Eğitim İşletme  (Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Tezsiz)

Öğrenci Numarası

         1.250.00 TL

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.225.00.TL

Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.250.00.TL

Kamu Yönetimi (II.Öğretim Tezli)

Öğrenci Numarası

2.700.00.TL

 

ÖNEMLİ NOTLAR

  -    Harç İşlemleri Online yapıldığından ATM çıktılarını Enstitüye getirmenize gerek yoktur.

-        Eski ve yeni öğrenciler Ders Kayıtlarını aşağıda belirtilen tarihlerde danışmanı veya Anabilim  Dalı ile irtibatlı olarak yapmalıdırlar.

 

Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Tarihleri:

          01.02.2016 – 05.02.2016

Saat 17.00’ye Kadar 


http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx) adresinden girip,

 Kullanıcı Adı   = Öğrenci Numarası

(Öğrenci numaranızı buradan sorgulayabilirsiniz.)  (http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx)

Geçici Şifreleri  =  Yeni Kayıtlı öğrenciler T.C. Kimlik Numaralarının İlk Beş Rakamı     (ÖNEMLİ NOT   : Öceden Şifreleri Olanlar Eski Şifreleri ile giriş yapabilir)

ile girip ders kayıtları menüsünden derslerinizi seçip, ekleme işlemini yaptıktan sonra danışmanınıza onaylatmanız gerekmektedir. Danışmanınız ders kayıt formunuzu onaylayana kadar sisteme tekrar girip seçtiğiniz derslerde değişiklik yapabilirsiniz.

 

2 – Süresi içerisinde danışman tarafından onaylanmayan ders seçimleri geçersiz sayılacaktır ve öğrenci hakkında kayıt yenilemedi işlemi uygulanacaktır.

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYDI TARİHLERİ

 

KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015–2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı harç miktarları, kayıt yenileme ve ders kaydı tarihleri aşağıya çıkarılmıştır.

2015-2016 Güz Dönemi Harç Ödemeleri 07.09.2015 – 11.09.2015 tarihleri arasında Öğrenci Numarası ile birlikte herhangi bir Vakıflar Bankası ATM’lerinden aşağıda belirtilen harç miktarlarını yatıracaklardır.

(Öğrencilerin Ödeyeceği Miktar Banka Kayıtlarına Aktarılmıştır)

I. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

-        I.Öğretim yüksek lisans ve doktora öğrencileri Resmi Gazete yayınlanan 27/08/2012 tarih ve 21512 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile öğrenim süreleri içerisinde harç ödemeyecektir.

-        Aşağıda belirtilen Mezun olma süresinde mezun olamayan öğrenciler ise harç ödeyeceklerdir. Ödenecek harç miktarı: 129.00 TL dir.

                              Yüksek Lisans Mezun Olma Süresi  :  4 Dönem

                              Doktora Mezun Olma Süresi             : 8 Dönem

-        Öğrenciler Aşağıda belirtilen tarihlerde Ders Kaydı yaptıracaklardır.

 

II. ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS HARÇ MİKTARLARI

İşletme Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.320.00 TL

İktisat Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.385.00 TL

Kamu Yönetimi Anabilim (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.100.00 TL

Tarih Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

         1.675.00 TL

İşletme (Uzaktan Eğitim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.250.00 TL

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bünyesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi. (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

         1.330.00 TL

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.100.00 TL

Uzaktan Eğitim İşletme  (Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yönetimi Tezsiz)

Öğrenci Numarası

         1.250.00 TL

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı (II. Öğretim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.225.00.TL

Kamu Yönetimi (Uzaktan Eğitim Tezsiz)

Öğrenci Numarası

1.250.00.TL

ÖNEMLİ NOTLAR

 

 

o    Harç İşlemleri Online yapıldığından ATM çıktılarını Enstitüye getirmenize gerek yoktur.

-        Eski ve yeni öğrenciler Ders Kayıtlarını aşağıda belirtilen tarihlerde danışmanı veya Anabilim  Dalı ile irtibatlı olarak yapmalıdırlar.

Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı Tarihleri:

          07.09.2015 – 11.09.2015

 


http://obs.ksu.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx linkinden belgelerini taratarak başvurmaları gerekmektedir.

 

·        Şahsen veya posta ile başvuru kabul edilmez.

 

·        Başvurunuz ile ilgili bilgi E-mailinize gelecektir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ

 

 

Başvuru Tarihleri: 08.06.2015 - 12.06.2015

 

 

 

 Tezsiz II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Alımı İle İlgili Uygulama:

 

Tezsiz II. Öğretim / Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci alımında;

-        ALES puanı olanlar için başarı sırasının belirlenmesinde ALES puanının %10’u, lisans mezuniyet notunun %90’ı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır

-        ALES puanı olmayan adayların başarı sırası lisans mezuniyet notunun %90’ı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

 

   Sonuçlarının İlanı:

 

-        Sonuçlar en kısa zamanda Üniversite ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ilan edilecektir.

-        Yedekte Kazananlar Bir Gün Ara İle İlan Edilecektir.

 

 

           

 ÖNEMLİ NOTLAR:

 

 

1)     Lisansını,  ön lisans tamamlayarak bitirenler ön lisans Not Durum Belgesi.

          (Lisans ve ön lisans not ortalamaları değerlendirmede dikkate alınacaktır)

 

 

 

KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ VE KAYIT TARİHLERİ

 

   

ÖNEMLİ NOTLAR:

1)     Gerçek dışı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecektir.

 

 

  

 

 TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS ve UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER VE KAYIT TARİHİ

     

 

             1. Kesin Kayıt Formu (Enstitüden de Temin Edilecektir)

 

2. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Onaylı)

 

3. Lisans Not Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)

 

4. Askerlik Durum Belgesi (Aslı veya Onaylı)

 

5. Vesikalık Fotoğraf ( 4 Adet)

 

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C.  Numaralı)

  

7.  Harç Dekontu

             

            8 . ALES Puanı Olanlar ALES Sonuç Belgesi (Aslı veya Onaylı)           

                       

                          Tezsiz II. Öğretim Asıl Kazanan Öğrenci Kayıtları: 18.06.2015 -  19.06.2015

 

 Yedek Olarak Kazanan Öğrenci Kesin Kayıtları   : 23.06.2015  - 24.06.2015


2014-2015 Yaz Dönemi Lisansüstü Öğrenci alımı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı