KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında -10.09.2019

Arkeoloji Bölüm Başkanlığının, "Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı" açılması konusundaki teklifi 04/09/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca, uygun görülmüştür.