KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüz Müzik Ana Bilim Dalı Bünyesinde "Seminer Sunumu" Etkinliği Düzenlendi-12.01.2024

KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik ABD Müzik Tezli Yüksek Lisans Öğrencileri tarafından seminer dersi kapsamında hazırlanan “Sunum ve İcra” adlı etkinlik, Müzik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Günsu YILMA ŞAKALAR moderatörlüğünde ilgililere sunuldu. Güzel Sanatlar Fakültesinin ev sahipliği yaptığı etkinlik, fakülte amfisinde gerçekleştirildi. Doç. Dr. Alper ŞAKALAR’ın danışmanlığını yürüttüğü Natella HUSEYNKHANOVA, Ferhat ERDOĞAN ve Ahmet Ferit KARADEMİR “Piyano İcrasında Müzikal İfadeyi İnceleyen Unsurlar”, “Türk Müziği Çalgılarından Kavalın Dudak Parmak ve Perde Konfigürasyonunun İncelenmesi” ve “Türk Müziği Çalgılarından Kabak Kemanenin Bireysel ve Toplu İcra Özelliklerinin İncelenmesi” adlı konularda, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi TEKGÜL’ün danışmanlığını yürüttüğü Servet Can DOĞAN ise “Müzik Tercihleri ve Beğenileri Üzerine Yazılmış Tezlerin Sistematik Analizi” adlı konuda sunumlarını gerçekleştirdiler. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte yüksek lisans öğrencileri tarafından çalgı demonstrasyonları yapılmakla birlikte, eser icralarına da yer verildi.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı